Társasházi lakásfelújítás: ezekre figyelj oda, nehogy bírság legyen a vége!

Sok társasházban engedélyt kell kérni a saját tulajdonú lakás felújításához, amelyeknek érdemes még a tervezés alatt utánajárni.

Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy mit értünk jelen esetben felújítás alatt. Vannak ugyanis munkálatok, amelyek bátran végezhetők engedély nélkül – mint például a lakás belső falainak kifestése –, mások azonban a társasház jóváhagyásától vagy hatósági engedélytől függnek.

Jó hír, hogy a 482/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet hatálybalépése óta jelentős mértékben csökkent az engedélyköteles felújítási munkálatok száma. Így a hivatkozott jogszabály szerint például meglévő épület utólagos hőszigetelését kérelmezési eljárás nélkül is elvégeztethetjük, illetve a saját tulajdonunkban lévő ingatlanon belül az önálló rendeltetési egységek számát is megváltoztathatjuk.

Ezek persze általános szabályok, de a társasházi törvény, a ház alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata ettől eltérően is rendelkezhet. A hatályos Társasházi Törvény például kimondja, hogy az építtető tulajdonostárs az olyan felújításhoz, amely a saját tulajdonát képező lakásában, de az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épületrész, épületberendezés műszaki állapotának megváltoztatásával jár (például a tartófalak renoválása vagy a falban lévő vízvezetékek cseréje), köteles az ilyen munkával közvetlenül érintett – tulajdoni hányad szerint legalább az ingatlan kétharmadával rendelkező – tulajdonostársak írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.


Forrás: nlc hu